Hlídání miminek již od tří měsíců

v domě se zahrádkou v Přezleticích u Prahy

Soukromé jesličky rodinného typu pro děti od 3 měsíců do 6 let nabízí klidné prostředí domu se zahradou v Přezleticích. Vychováváme, vzděláváme a BAVÍME SE!
Profesní kvalifikace pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
Ceník hlídání miminek
Žádost o přijetí dítěte   |   Informace o dítěti   |   Provozní řád
Údaje o dítěti
Příjmení
Jméno
Datum narození
Rodné číslo
Bydliště (obec, ulice, číslo)
Zdravotní informace dítěte
Pojišťovna
Dětský lékař
Adresa
Telefon
Alergie

U rozvedených rodičů
Č. rozsudku      Ze dne 
Dítě je svěřeno do péče
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době
Jiné informace

Výběr paušálů A-E
5 dnů 4 dny 3 dny 2 dny 1 den
A10 hod.
B8 hod.
C7 hod.
D6 hod.
E4 hod.

Současně s přihláškou musí být uhrazena rezervační záloha 2.000,- Kč.
Bez jejího uhrazení není přihláška považována za závaznou.

Rezervační záloha bude odečtena z první platby školného.
V případě, že dítě do školky nenastoupí, rezervační záloha se vrací 50%.

Zálohu posílejte na č.ú. 43-8233120237/0100. Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.

Souhlasím, že můžeme pořizovat fotografie a video záznamy dítěte během našich aktivit.

© 2013 - 2017 www.hlidani-miminek.cz             E-mail: lenka@hlidani-miminek.cz        Telefon: 608 290 698